NOTEIKUMI

Distances līgums jeb preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības (MK noteikumi).

Šie Noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz veikto pasūtījumu, noslēdz Tālavas Sidrs SIA tiešsaistes tirdzniecības vietā. Šo Noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Apstiprinot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. 

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs – tiešsaistes tirdzniecības vietas veikals.talava.lv īpašnieks SIA Tālavas Sidrs (reģistrācijas Nr. 44103088714, juridiskā adrese Krasta ielā 8a, Gulbenē, LV-4401, Latvijā), kas piedāvā un pārdod preces klientam;

Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces pie Tālavas Sidrs SIA, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja un rīcībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Tālavas SIdrs SIA;

Piegāde – Klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā vai atsevišķi saskaņota ar Pārdevēju;

Sūtījums – Klienta iegādāto preču apkopojums, kuru Klients saņem pasūtījumā norādītajā adresē.


2. PASŪTĪŠANAS PROCESS

2.1. Klients izmanto Tālavas Sidrs SIA interneta vietni, lai pasūtītu vēlamās preces un piegādes pakalpojumus. Veicot pasūtījumu, Klientam nav nepieciešams reģistrēties interneta vietnē, bet, veicot pasūtījumu, jānorāda precīza informācija par Klienta vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un kontaktinformāciju. Iesniedzot pasūtījumu, klients ir atbildīgs par korektas, precīzas un patiesas informācijas sniegšanu.

2.2. Veicot pasūtījumu, Klients norāda pasūtāmo preču veidu un daudzumu, veicot  apmaksu par precēm lietojot tiešsaistes tirdzniecības vietā iestrādātos maksājuma rīkus. Klientam uz e-pastu tiek nosūtīts pasūtījumam atbilstošs rēķins, kas tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.3. Klientu personas dati un sniegtā papildu informācija tiks izmantoti pasūtījuma nodrošināšanai, piegādei, rēķina sagatavošanai un citām saistībām, kas izriet no šī distances līguma.

2.4. Veicot pasūtījumu, Klients piekrīt saņemt komunikācijas e-pastus no Tālavas SIdrs SIA, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķina nosūtīšana u.c.).

 

3. MAKSĀJUMI 

3.1. Visas tiešsaistes tirdzniecības vietā norādītās cenas ir EUR valūtā, ieskaitot pievienotās vērtības un citus nodokļus. Veicot pasūtījumu, Klients piekrīt, ka preču apmaksas brīdī var rasties papildu nodevas (piemēram, Klienta bankas piemēroti papildu maksājumi par transakcijas veikšanu).

3.2. Papildu iegādātajām precēm, Klients apņemas segt Piegādes maksu par kurjerdienesta pakalpojumiem uz pasūtījumā norādīto adresi 7 EUR apmērā, ja preču kopējā vērtība (neieskaitot piegādes izmaksas) piegādei Rīgas pilsētas robežās ir līdz 39.99 EUR vai līdz 69,99 EUR piegādei citviet Latvijā. Piegādes maksa 7 EUR apmērā netiek piemērota, ja pasūtījumu vērtība Rīgas robežās ir 40 EUR vai vairāk, kā arī ārpus Rīgas - 70 EUR vai vairāk. Veicot pasūtījumus ar Piegādes adresi ārpus Latvijas Republikas robežām, Pārdevējs vienojas ar Klientu par piegādes izmaksām, ko sastāda kurjerpasta pakalpojumi

3.3. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas Tālavas Sidrs SIA maksājumu veidu izvēlnē. Preču komplektēšana tiek uzsākta tikai pēc pilnīgas pasūtījuma apmaksas darba dienās plkst. 8:00-22:00.

34. Tiklīdz kā Klients veic pasūtījuma apmaksu, uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums un elektronisks rēķins


4. PASŪTĪJUMU SAGATAVOŠANA

4.1. Pārdevējs dara visu un iespēju robežās nodrošina visu preču pieejamību, tomēr, veicot pasūtījumu, Klients apzinās, ka var rasties situācijas, kad pasūtītās preces var nebūt pieejamas (piemēram, sezonāli produkti). Pārdevējs par to savlaicīgi informē Klientu un vienojas par naudas līdzekļu atmaksu par nepiegādājamām precēm vai veic to aizstāšanu, vienojoties ar Klientu.

4.2. Force Majeure gadījumā Tālavas Sidrs SIA var uz laiku vai pilnībā pārtraukt tirdzniecību internetā bez iepriekšējas Klientu informēšanas. Šādos gadījumos Klientam tiek atlīdzināta summa par nepiegādātajiem pasūtījumiem 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

4.3. Pārdevējs nodrošina preču komplektēšanu darba dienās plkst. 8:00-22:00.


5. PIEGĀDE

5.1. Pārdevējs Klienta pasūtītās preces piegādā Latvijas teritorijā ar kurjerdienestu starpniecību, iepriekš par to informējot Klientu.

5.2. Piegāde tiek veikta uz pasūtījumā Klienta norādīto adresi. Kurjers piegādā pasūtījumu līdz norādītās adreses galvenajai ieejai. Pēc vienošanās ar kurjeru ir iespējama piegāde, piemēram, līdz dzīvokļa durvīm, tomēr Tālavas Sidrs SIA sadarbības partneri vienmēr patur tiesības nogādāt sūtījumu tikai līdz ieejas durvīm ēkas pirmajā stāvā.

5.3. Plānotais sūtījuma piegādes laiks ir 2-4 dienas, atkarībā no kurjerdienestu noslodzes (piemēram, pirmssvētku laikā). Ja rodas objektīvi apstākļi, kuru dēļ sūtījumu piegāde kavējas, Pārdevējs apņemas par to savlaicīgi informēt Klientu. 

5.4. Piegāde tiek nodrošināta ar kurjeru starpniecību darba dienās plkst. 8:00-22:00. Saņemot sūtījumu, Klientam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (ID vai pasi), lai apstiprinātu savu identitāti. Ja piegādes brīdī Klients nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai piegādes adresē nav citas pilngadīgas personas, kurjers Sūtījumu nepiegādā. Nepiegādāta pasūtījuma gadījumā Klients par to tiek informēts un, lai saņemtu atkārtotu piegādes pakalpojumu, Tālavas Sidrs SIA sagatavo papildrēķinu par 7 EUR piegādes izmaksu segšanu neatkarīgi no pasūtījuma vērtības.

5.5. Tālavas Sidrs SIA nodrošina arī sūtījumu piegādi Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežās. Lai izmantotu šo piegādes veidu, Klients veic pasūtījumu un norāda adresi ārpus Latvijas. Pēc pasūtījuma saņemšanas, Pārdevējs sazinās ar kurjerdienestu un precizē piegādes izmaksas, kuras saskaņo ar klientu un sagatavo par tām rēķinu.

5.6. Apjoma pasūtījumus (puspaletēs, paletēs un tml.) Tālavas Sidrs SIA piegādā tikai pēc iepriekšējas vienošanās. Lai īstenotu šādu piegādi, lūdzu, sazinieties ar Pārdevēju epastā pasutijumi@talava.lv vai pa tālruni +371 28325269.

5.7. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts noteiktajā laikā, tomēr neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

5.8. Ja, saņemot sūtījumu, Klients ir konstatējis, ka preces ir bojātas, Klients rakstiski infomē Tālavas Sidrs SIA uz e-pastu pasutijumi@talava.lv, pievienojot pilnu aprakstu par bojājumiem un fotofiksācijas ar bojāto preci. Pārdevējs veiks naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kura tika veikts pirkums, 14 (četrpadsmit) dienu laikā..

5.9. Preces tiek komplektētas un iepakotas drošai transportēšanai kartona kastēs.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, informējot par to Pārdevēju. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts LR normatīvajos aktos un šajos Noteikumos.

6.2. Klientam, atsakoties no Sūtījuma, preces ir jānogādā Pārdevēja norādītajā adresē Rīgas ielā 46, Gulbenē pilnā apjomā un neizmantotā formā. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu. Atgriešana jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma veikšanas.

6.3. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Klientam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja sūtījums un tā saturs ir bojāts, atvērts, neatrodas orģinālajā iepakojumā un komplektācijā

6.4. Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam, Tālavas Sidrs SIA patur tiesības vērsties pret Klientu, izmantojot normatīvajos aktos paredzētas tiesības.

6.5. Tālavas Sidrs SIA ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad notikusi faktiska preču atgriešana uz norādīto adresi (piegāde vai izsūtīšanu apliecinošs dokuments), veic pilnu naudas summas atmaksu uz bankas kontu no kura veikta pasūtījuma apmaksa.


7. CITI NOTEIKUMI


6.1. Klienta personas dati tiek izmantoti, lai identificētu Klientu un veiktu visus ar pasūtījumiem, piegādēm un finansiālajām saistībām saistītos procesus, kas izriet no šiem Noteikumiem un distances līguma par Tālavas Sidrs SIA preču iegādes pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi, lūdzu, apskatiet privātuma politikā.

7.2. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Klienta pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Klients piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pasūtījuma apstrādi.

7.3. Pārdevējs Tālavas Sidrs SIA var vienpusēji veikt izmaiņas šajos noteikumos.

7.4. Jautājumu, ierosinājumu vai sūdzību gadījumos Pārdevējs aicina sazināties ar Tālavas Sidrs SIA komandu pa tālruni +371 28325269 vai epastu pasutijumi@talava.lv darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00.

7.5. Noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, visus strīdus pakļaujot Latvijas Republikas tiesām.

7.6. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:


PRIVĀTUMA POLITIKA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā Tālavas Sidrs SIA (reģistrācijas Nr. 44103088714, juridiskā adrese Krasta ielā 8a, Gulbenē, LV-4401, Latvijā), turpmāk - ''Datu pārzinis'' vai "Mēs'', iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko interneta tirdzniecības vietne veikals.talava.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu, turpmāk “Datu subjekts” vai “Jūs”, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un citiem LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. 

1.3. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana. 

1.4. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

1.5. Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai. Mēs apņemamies izmantot iegūtos datus tikai internetveikala Noteikumos minētajiem mērķiem un procesu nodrošināšanai, kā arī aizsargāt iegūtos datus.


2. PERSONAS DATU IEGŪŠANA, APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

2.1. Mēs iegūstam tādus personas datus, ko Jūs mums brīvprātīgi sniedzat, veicot pasūtījuma noformēšanu, vai citā tiešā saziņā :

2.1.1. Noformējot pasūtījumu, Jums jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, norēķinu informācija un, ja nepieciešams, papildu komentāri, kas saistāmi ar pasūtījumu, lai Mēs nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma un piegādes sniegšanu, izrakstītu rēķinu vai veiktu citas saistošās darbības.

2.1.2. Komunikācijas un pirkumu apliecinošo materiālu saņemšanai mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

2.1.3. Jautājumu, ierosinājumu un sūdzību gadījumos Mēs izmantojam Jūsu brīvprātīgi iesniegtos personas datus, kas var sastāvēt, piemēram, no vārda, uzvārda, tālruņa numura un e-pasta adreses.

2.2. Jūs kā Datu subjekts esat atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.3. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

2.4. Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam - tikai pilnvarotām personām Tālavas Sidrs SIA uzņēmuma ietvaros, kas veic pasūtījumu apstrādi un sagatavošanu. Lai veiktu pilnvērtīgu pakalpojuma nodrošināšanu, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, piemēram, kurjerdienestiem, kuri sadarbības līgumu ietvaros aizsargā Jūsu personas datus un apstrādā tikai mūsu norādīto mērķu ietvaros, piemēram, piegādes nodrošināšanai.

2.5. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

2.6. Dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim - pasūtījumu izpildes un piegādes nodrošināšanai - un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

2.7. Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgā personām. Gadījumā, ja uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.


3. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

3.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko Jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā Jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

3.2. veikals.talava.lv interneta vietne var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

  • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
  • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lietojam, lai iegūtu Mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību.

3.3. Lai mainītu sīkdatņu izmantošanas parametrus, apmeklējiet savas pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. 

3.4. Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, Jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.


4. JŪSU TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATIEM

4.1. Ja Jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), Jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

  • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
  • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
  • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
  • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja Jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
  • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
  • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

4.2. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē uzņēmuma faktiskajā adresē Brīvības ielā 22, Gulbenē, LV-4401, Latvijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.


5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

5.3. Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2022. gada 28. janvārī..

VEIKALS.TALAVA.LV DARBĪBU APLIECINOŠĀ DOKUMENTĀCIJA


Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs : 90010418953, 24.11.2014.

Struktūrvienības veikala-noliktavas identifikācijas numurs : 91423589960

Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai : Sērija MT Nr. 00000016273

Pirkumu grozs